За нас

За нас

Всяко дете се ражда с чисто сърце и необременено съзнание. Ние - възрастните, сме отговорни за изграждането и развитието на детската личност. Начинът, по който обичаме, възпитаваме и образоваме нашите деца, е предпоставка за създаване на една уверена, отговорна и образована личност. В този сложен процес от огромна важност е взаимодействието между родители, учители, бизнес, институции, неправителствени организации. В райони с компактно население от ромски произход, по голямата част от децата живеят в лоши хигиенни и битови условия, не посещават детска градина и училище, родителите им също са неграмотни. Начинът, по който тези хора трябва да се изведат от изолация, е образование и обучение. Трябва да покажем добронамереност и съпричастност към живота им и с общи усилия да ги мотивираме и разпалим интерес към образование, което ще им даде самочувствие и възможност за един по-добър живот в бъдеще. От практиката ми като учител при работа с деца от ромски произход разбрах, че с правилно отношение, добри намерения и зачитане на личността на детето се постигат успехи. Родителите започнаха да се интересуват от педагогическият процес в детската градина, да изявяват желание за участие в открити практики, да се радват на постигнатото от децата им. Резултатите ме удовлетворяват и ми дават надежда, че мога да постигна успехи в работата си с деца, като давам това, което искам да получа. Мотото на педагогиката на Мария Монтесори е “Помогни ми да се справя сам”, нека всички които можем, подадем ръка на всички, които искат да се справят сами.