Прием в ДГ "Слънце"

Приемът в детската градина се извършва на основание на Наредбата за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Луковит.

Необходими документи при кандидатстване в детска градина "Слънце":

     1. Молба по образец ( Приложение № 1)

     2. Заявление по образец (Приложение № 2)

     3. Удостоверение за раждане