Екип на ДГ "Слънце"

Педагогически специалисти:
Директор - Анахид Михайлова
Учители:
1. Галя Георгиева – главен учител 
2. Йорданка Кунчева – старши учител
3. Валерия Андреева – старши учител
4. Галя Лунгарова – учител 
5. Десислава Петкова – учител 
6. Виктория Николаева – учител
7. Деница Георгиева – учител 
8. Йоанна Атанасова – учител 
9. Ивета Иванова – учител
10. Благовеста Симеонова – учител
11. Мая Наков – учител в изнесена група с. Тодоричене
12. Габриела Панова – учител в изнесена група с. Тодоричене

Екип за подкрепа на личностното развитие:
Психолог – Петя Лалева
Образователен медиатор – Шерина Асенова

Непедагогически персонал:

1. Десислава Димитрова – помощник-учител
2. Янка Радоева – помощник-възпитател
3. Валерия Витанова – помощник-възпитател
4. Пенка Димитрова – помощник-възпитател
5. Цветелина Владова – помощни-възпитател
6. Цветелина Георгиева – помощник-възпитател

7. Калинка Йотова - помощнк-възпитател
8. Горда Колева – помощник-възпитател в изнесена група с. Тодоричене