Първа възрастова група

Първа възрастова група

Първа възрастова група

Екип на групата:
Учители:
г-жа Галя Георгиева
г-жа Десислава Петкова

Пом. възпитател:
Янка Радоева