Втора възрастова група

Втора възрастова група

Втора възрастова група

Екип на групата:
Учители:
г-жа Ивета Иванова
г-жа Благовеста симеонова

Пом. възпитател:
Цветелина Георгиева