Четвърта група

Четвърта група

Четвърта група

Екип на групата

Учители:
г-жа Валерия Андреева 
г-жа Галя Лунгарова

Пом. възпитател:
Валерия Витанова