Изнесена група с. Тодоричене

Изнесена група с. Тодоричене

Изнесена група с. Тодоричене

Екип на групата:

Учители:
г-жа Мая Наков
г-жа Габриела Панова

Пом. възпитател:
Горда Колева