протокол от комисия за избор на заявител по схема "Училищно мляко" и схема "Училищен плод"

протокол от комисия за избор на заявител по схема "Училищно мляко" и схема "Училищен плод"