Проект „Деца като слънца” към ЦОИДУЕМ

Проект „Деца като слънца” към ЦОИДУЕМ

Проект „Деца като слънца” към ЦОИДУЕМ

Проект "Деца като слънца" финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства с договор № БС 33.18-2-014/ 29.10. 2019 г.

Времетраене на проекта: 10 месеца
Одобрена сума по проекта: 14770,50 лв

 Целта на проекта е обхващане и задържане в образователната система на децата и учениците от етническите малцинства, чрез осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда.

Дейности:

1. "Работилници за деца и родители" - деца, родители и учители съвместно по 5 пъти за пет месеца изработват различни неща от дърво, приготвят сладкарски произведения, гердани от маниста, мартеници и други.

2. "Разходки сред природата" - през пролетта са предвидени разходки до екопътека "Искър-Панега" и пещера "Проходна" с. Карлуково с родители, деца и учители.

3. "Лятна школа" - през летния период се планират съвместни занимания с деца от целия град, които желаят да прекарат лятото в ДГ "Слънце"

4. "Конференции" - отчетени резултати от извършените дейности пред експерти от Община Луковит, РУО, РУО на МОН, фондация Тръст за социална алтернатива, ЦМЕДТ "Амалипе", директори на детски градини от обшината, родители и учители.

Целевата група включва: 45 деца, 40 родители и 10 учители