Национална програма "Заедно за всяко дете"

Национална програма "Заедно за всяко дете"

Национална програма "Заедно за всяко дете"

Национална програма „Заедно за всяко дете” модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родители” 09.2018 г. до 31.03.2019 г. 

По програмата   се обособиха  два клуба за работа с родители: клуб „Заедно” и клуб “Приятели на природата”.
Проведените  дейности в клубовете бяха тренинги, лекции, беседи на различни теми с участие на родители, засаждане на семена от зеленчуци и цветя в обособено място в двора на детската градина. Дейностите  бяха насочени  към  работа с родители от ромския етнос за мотивация към  образование на техните деца и преодоляване  на негативни нагласи.