• "Пея и танцувам"
  ДГ "Слънце"
  "Пея и танцувам"
  Празник по проект "Заедно"-модул "Пея и танцувам"-четвърта възрастова група
 • "Аз съм актьор"
  ДГ "Слънце"
  "Аз съм актьор"
  Празник по проект "Заедно"-модул "Аз съм актьор"
 • "Играя и спортувам"
  ДГ "Слънце"
  "Играя и спортувам"
  Празник по проект "Заедно"-модул "Играя и спортувам"
 • Ние учим, пеем, играем заедно
  Ние учим, пеем, играем заедно
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

                                                     ВИЗИЯ И МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Любимо място на децата с пространство за игри, познание, място за сътрудничество за семействата и персонала на детската градина. Запазване и насърчаване на детската индивидуалност към самоизява. Трайно сътрудничество с родителите, изграждане на положително отношение към образованието и у родителите на децата от ромски произход. /Добре мотивираните родители не създават проблеми, за това децата им да посещават детска градина и да се обучават/. Обхват и интегриране на всички деца, подлежащи на задължително обучение в ДГ ”Слънце”. У децата ще се формират определени умения и навици за адаптиране към новата за тях и променяща се среда и към ученето – равен старт за учене на всички деца.