• ДГ "Слънце"
  • ДГ "Слънце"
  • ДГ "Слънце"
  • Ние учим, пеем, играем заедно
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

                                                     ВИЗИЯ И МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Любимо място на децата с пространство за игри, познание, място за сътрудничество за семействата и персонала на детската градина. Запазване и насърчаване на детската индивидуалност към самоизява. Трайно сътрудничество с родителите, изграждане на положително отношение към образованието и у родителите на децата от ромски произход. /Добре мотивираните родители не създават проблеми, за това децата им да посещават детска градина и да се обучават/. Обхват и интегриране на всички деца, подлежащи на задължително обучение в ДГ ”Слънце”. У децата ще се формират определени умения и навици за адаптиране към новата за тях и променяща се среда и към ученето – равен старт за учене на всички деца.

НовиниГалерия